Centrum Edukacji Nauczycieli

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Suwałki
gmina: M. Suwałki
miejscowość: Suwałki

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Edukacji Nauczycieli
M. Reja 67 B
16-400 Suwałki
Poczta: Suwałki
telefon: 0875657858
fax: 0875670328
strona internetowa: www.cen.suwalki.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Edukacji Nauczycieli (Suwałki), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 25
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 11
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 4.1

Organ prowadzący

Samorząd województwa
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: